İGDAŞ Abonelik İşlemleri Nasıl Yapılır?

İGDAŞ Abonelik İşlemleri Nasıl Yapılır?

İGDAŞ Abonelik İşlemleri Nasıl Yapılır?

İGDAŞ Abonelik İşlemleri Nasıl Yapılır?İGDAŞ Abonelik İşlemleri Nasıl Yapılır? İGDAŞ’a yapılacak olan doğalgaz abonelik talepleri, binanın veya tesisin sahibi, bağımsız bölüm maliki ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. İGDAŞ tarafından abonelik başvurusu uygun bulunduğu taktirde Abone Bağlantı Sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile birlikte abonelerden bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere Abone Bağlantı Bedeli tahsil edilir. İGDAŞ abonelik işlemleri nasıl yapılır, gelin birlikte inceleyelim.

Sokaktan Doğalgaz Geçiyorsa

Eğer sokağınızdan doğalgaz hattı geçiyorsa başvurunuzu online olarak İGDAŞ internet sitesinden ya da İGDAŞ hizmet binalarından yapabilirsiniz. Binasında servis kutusu olmayan yerlerde, servis kutusu bağlantısı yapılacak ya da uygun gördüğü bir servis kutusundan bağlantıya izin verecektir.

Sokakta Doğalgaz Hattı Yoksa

İGDAŞ Abonelik İşlemleri Nasıl Yapılır? İGDAŞ Pazarlama ve Müşteri Şeflikleri ya da 444 36 36 nolu çağrı merkezini arayarak abonelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Abonelik başvurusu yaptığınız yerde gaz kullanımı yapacaksanız, abonelik işlemleri ile birlikte doğalgaz kullanım sözleşmesi için gerekli evraklar da getirilmelidir.

Abonelik İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

 Binada doğalgaz abonesi varsa;

 • Abone olacak kişinin TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
 • Binaya ait tesisat numarası,
 • Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu ya da yapı ruhsat fotokopisi,

Ticari aboneliklerde yukarıdaki evraklara ek olarak;

 • Vergi levhası,
 • Ticaret sicil no,
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili nüshası,
 • Yetki belgesi,
 • İmza sirküleri,
 • Şirket kaşesi germektedir.

Merkezi sistem doğalgaz kullanım sözleşmesi için;

 • Binada 8 ya da daha fazla daire varsa, noter onaylı apartman karar defteri ( % 51 çoğunlukla alınmış doğalgaz talebini ve kullanım şeklini içeren karar),
 • Binada 8’den daha az daire varsa % 51 çoğunlukla imzalanmış doğalgaz talebini ve kullanım şeklini içeren dilekçe,
 • Bina yönetimi adına yapılacak olan aboneliklerde vergi dairesi ve numarası beyanı yapılmalıdır,

Abone Bağlantı Bedeli

Kombi Devirdaim Pompası Arızası Nasıl Anlaşılır?İGDAŞ Abonelik İşlemleri Nasıl Yapılır? Dağıtım şebekesi tarafından iç tesisata bağlantı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının ve sayaç bedelinin abone başına düşen payını ifade eden abonelik bağlantı bedeli, doğalgaz mevzuatları çerçevesinde belirlenir ve bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir ve iade edilmez.

Kaynak : Klima ServisiKlima Bakım

Bir cevap yazın